Grimslövs folkhögskola

Grimslövs folkhögskola

Världen som vårt klassrum


Bland dem djupa skogarna i Småland finnar du Grimslöv folkhögskola, omgiven av åkrar och djur. 2016 startades  utbildningen ”Bergs och forsguide” med fokus på världen som klassrum. Tillsammans med utbildningen Turismlinjen som funnits med i många år på skolan, valde man att lägga om sin marknadsföringsstrategi. 

Vi fick i uppdrag att filma och redigera ihop material inför det nya läsåret för turismlinjen, där anammade vi deras slogan ”Världen som klassrum”.


Vi fick även i uppdrag att redigera ihop material från bergs-och forsguides utbildningen, material som de samlat på sig under utbildningens gång i Nepal. 


En ny start för dem två utbildningarna på skolan som har resulterat till att dem formar och producerar ett nytt bildspråk som kommuniceras i deras sociala medier. Genom film och text sprider skolan sitt budskap för att skapa en stark tillit till sina framtida elever. Ett nytt sätt för Grimslövs folkhögskola att öka engagemang och skapa trovärdighet, som i sin tur leder till fler ansökningar för respektive utbildning.

Berg & Forsguideutbildning, Nepal

2018

Turismutbildning,

Grimslöv

2018


Copyright © All Rights Reserved